Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 476 wiadomości z wszystkich 476 dla zadanych warunków:

Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 28.06.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1294/123/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15 dla Działania: 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie: 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych ZIT Centralny, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

2016-06-29
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków | tagi: RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15

Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSL. 12.01.02-IZ.01-24-020/15

Zarząd Województwa Śląskiego 28.06.2016 r. Uchwałą nr 1293/123/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w ramach konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-020/15 dla Poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Południowego, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

2016-06-29
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków | tagi: RPSL. 12.01.02-IZ.01-24-020/15

Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia.

2016-06-29
| kategorie: Nabory wniosków | tagi: RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16

Termin rozstrzygnięcia dla konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-023/15

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że  zaplanowane na czerwiec rozstrzygnięcie konkursu  dla Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RIT Płd. w ramach IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, nastąpi w lipcu 2016 r.

2016-06-27
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków | tagi: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-023/15

Konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-057/16 (RIT Subregionu Północnego) - zakończenie konkursu na etapie oceny formalnej

Informujemy, że konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-057/16 dla Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Północnego, został rozstrzygnięty po etapie oceny formalnej ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych we wszystkich złożonych wnioskach.

2016-06-24
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków | tagi: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-057/16

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naborów dla działania 4.1 Odnawialne źródła energii

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu konkursów dedykowanych dla  działania 4.1. Odnawialne źródła energii w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursów nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-027/15, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-028/15 i RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15.

2016-06-23
| kategorie: Nabory wniosków | tagi: RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-027/15, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-028/15, RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15

Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zamieszcza wzór oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych. Przedmiotowe oświadczenie jest załącznikiem niezbędnym do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursów ogłoszonych dla RPO WSL 2014-2020 w roku 2015.

2016-06-16
| kategorie: Nabory wniosków, Prawo i dokumenty | tagi: RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 , RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15, RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15, RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś