Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 41 wiadomości z wszystkich 476 dla zadanych warunków: kategoria: Prawo i dokumenty;

Informacja IZ RPO WSL 2014-2020 dotycząca zmiany w zakresie potwierdzania kwalifikowalności uczestników EFS (zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)

Informacja IZ RPO WSL 2014-2020 dotycząca zmiany w zakresie potwierdzania kwalifikowalności uczestników EFS (zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

2021-01-05
| kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: Komunikat, informacje

Uzyskiwanie kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji wskaźnika kwalifikacji, jednego z obligatoryjnych wskaźników produktu w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16, publikujemy aktualizację materiału dotyczącego uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów wspólfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2016-07-25
| kategorie: Prawo i dokumenty | tagi: RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16

Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zamieszcza wzór oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych. Przedmiotowe oświadczenie jest załącznikiem niezbędnym do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursów ogłoszonych dla RPO WSL 2014-2020 w roku 2015.

2016-06-16
| kategorie: Nabory wniosków, Prawo i dokumenty | tagi: RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 , RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15, RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15, RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15

Konsultacje społeczne dok. Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim w ramach RPO WSl 2014-2020

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu pn. Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zawierającego podstawowe założenia systemu realizacji wsparcia w ramach Działania 8.2 RPO WSL 2014 – 2020.

2016-06-07
| kategorie: Wydarzenia, Prawo i dokumenty

Komunikat dotyczący prawa zamówień publicznych

18 kwietnia br. upłynął termin na implementację do krajowego prawodawstwa znacznej części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE.

2016-05-06
| kategorie: Prawo i dokumenty
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś