Przejdź do treści głównej

Wiadomości


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Dostępne 173 wiadomości z wszystkich 476 dla zadanych warunków: kategoria: Nabory wniosków;

Zmiana w regulaminach konkursów poddziałania 5.1.1 oraz 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa

Informujemy, że zmianie uległa treść regulaminów konkursów polegająca na dookreśleniu opisu grupy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie oraz doprecyzowaniu warunków umożliwiających podpisanie umów o dofinansowanie dla naborów: RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16 (ZIT Subregionu Centralnego),RPSL.05.01.02-IZ.01-24-070/16 (RIT Subregionu Południowego),RPSL.05.01.02-IZ.01-24-071/16 (RIT Subregionu Północnego),RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 (RIT Subregionu Zachodniego).

.

2016-08-01
| kategorie: Nabory wniosków

Ruszają kolejne konkursy z zakresu promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza z dniem 29 lipca br. konkursy na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

2016-07-29
| kategorie: Nabory wniosków | tagi: RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16, RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16

Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15

Informujemy, że 07.07.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego  wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 dla Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy.

2016-07-14
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków

Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 28.06.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1294/123/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15 dla Działania: 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie: 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych ZIT Centralny, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

2016-06-29
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków | tagi: RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15

Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSL. 12.01.02-IZ.01-24-020/15

Zarząd Województwa Śląskiego 28.06.2016 r. Uchwałą nr 1293/123/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w ramach konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-020/15 dla Poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Południowego, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

2016-06-29
| kategorie: Nabory wniosków, Wyniki naborów wniosków | tagi: RPSL. 12.01.02-IZ.01-24-020/15
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś