Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 617 z wszystkich 617 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-555/18
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

aktualny od 2018-01-23 15:32:00 do 2018-12-13 00:00:00

Data opublikowania: 2018-01-23
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-23

Nabór nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-000/18
RIT Subregionu Zachodniego
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Odnawialne źródła energii

aktualny od 2018-01-23 00:00:00 do 2018-09-09 00:00:00

jkhjkhjk
Data opublikowania: 2018-01-01
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-23

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-0OP/18
RIT Subregionu Zachodniego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

aktualny od 2018-01-23 12:58:00 do 2018-12-31 12:00:00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Data opublikowania: 2018-01-23
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-23

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-EX2/18
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

aktualny od 2018-01-23 06:45:00 do 2018-04-13 00:00:00

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST
Data opublikowania: 2018-01-23
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-23

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-EX1/18
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

aktualny od 2018-01-23 06:40:00 do 2018-02-02 00:00:00

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test
Data opublikowania: 2018-01-23
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-23

Nabór nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-874/18
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

aktualny od 2018-01-22 08:59:00 do 2022-12-31 23:59:59

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Data opublikowania: 2018-01-22
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-22

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-590/18
RIT Subregionu Północnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

aktualny od 2018-01-22 08:59:00 do 2022-12-31 23:59:59

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Data opublikowania: 2018-01-22
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-22

Nabór nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-000/18
Regionalny rynek pracy / Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

aktualny od 2018-01-19 14:40:00 do 2018-12-15 00:00:00

wwwwwwwwwwwwww
Data opublikowania: 2018-01-19
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-19

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-000/18
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

aktualny od 2018-01-19 14:40:00 do 2019-02-20 00:00:00

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Data opublikowania: 2018-01-19
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-19

Nabór nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-007/18
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

aktualny od 2018-01-17 13:20:00 do 2020-12-31 00:00:00

Data opublikowania: 2018-01-17
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-17

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-569/18
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2018-01-16 12:40:00 do 2020-02-21 00:00:00

ssdadsaksaldsaksaldsallkdslk
Data opublikowania: 2018-01-16
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-16

Nabór nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/18
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

aktualny od 2018-01-16 08:10:00 do 2018-01-31 00:00:00

Data opublikowania: 2018-01-16
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-16

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-NM3/18
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2018-01-15 21:12:00 do 2018-06-20 00:00:00

ABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABC
Data opublikowania: 2018-01-15
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-15

Nabór nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-115/18
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

aktualny od 2018-01-16 00:00:00 do 2018-12-31 00:00:00

Data opublikowania: 2018-01-16
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-15

Nabór nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-111/18
Regionalny rynek pracy / Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

aktualny od 2018-01-12 11:48:00

Nabór utworzony w dniu 12.01.2018
Data opublikowania: 2018-01-12
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-12

Nabór nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-01C/18
RIT Subregionu Południowego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

aktualny od 2018-01-12 09:15:00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Data opublikowania: 2018-01-12
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-12

Nabór nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-000/18
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2018-01-12 00:00:00 do 2018-01-20 00:00:00

Data opublikowania: 2018-01-11
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-11

Nabór nr RPSL.11.03.00-IZ.01-24-006/18
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

aktualny od 2018-01-08 11:45:00 do 2020-12-31 00:00:00

Kwiecien 2018
Data opublikowania: 2018-01-08
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-08

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-99C/18
RIT Subregionu Północnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

aktualny od 2018-01-08 10:19:00

xxxxxxxxxxxxx
Data opublikowania: 2018-01-08
Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-08
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś