Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 1242 z wszystkich 1242 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.13.01.00-IZ.01-24-1211/22
Pomoc Techniczna / Pomoc Techniczna

aktualny od 2022-11-16 08:55:00

testestestestestestest
Data opublikowania: 2022-11-16
Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-16

Nabór nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-669/22
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

aktualny od 2022-10-12 13:53:00 do 2023-11-30 00:00:00

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Data opublikowania: 2022-10-12
Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-12

Nabór nr RPSL.11.04.03-IZ.01-24-1209/22
RIT Subregionu Południowego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

aktualny od 2022-09-16 15:00:00

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór nr RPSL.11.01.06-IZ.01-24-418/22 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny
Data opublikowania: 2022-09-16
Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-16

Nabór nr RPSL.11.01.06-IZ.01-24-1208/22
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2022-09-13 12:02:00

Data opublikowania: 2022-09-13
Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-13

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-1205/22
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

aktualny od 2022-09-13 11:00:00

opis
Data opublikowania: 2022-09-13
Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-13

Nabór nr RPSL.11.01.06-IZ.01-24-1204/22
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

zakończony od 2022-09-13 09:05:00 do 2022-09-30 00:00:00

Data opublikowania: 2022-09-13
Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-13

Nabór nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-1203/22
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

zakończony od 2022-09-13 09:00:00 do 2022-09-30 00:00:00

Data opublikowania: 2022-09-13
Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-13

Nabór nr RPSL.14.03.00-IZ.01-24-1202/22
Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU /

aktualny od 2022-09-01 12:20:00

opis
Data opublikowania: 2022-09-01
Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-01

Nabór nr RPSL.10.02.05-IZ.01-24-1201/22
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

aktualny od 2022-08-31 10:30:00 do 2023-01-31 23:59:59

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane
Data opublikowania: 2022-08-31
Data ostatniej modyfikacji: 2023-01-23

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-034/22
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2022-08-31 07:35:00 do 2026-02-27 00:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Data opublikowania: 2022-08-31
Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-31

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-033/22
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2022-08-31 07:30:00 do 2023-01-31 00:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Data opublikowania: 2022-08-31
Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-31

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-055/22
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2022-08-30 14:05:00

Wartość wkładu publicznego, do której projekty będą rozliczane za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków
Data opublikowania: 2022-08-30
Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-30

Nabór nr RPSL.07.01.01-IZ.01-24-1200/22
ZIT Subregionu Centralnego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2022-08-23 00:00:00 do 2022-08-30 00:00:00

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
Data opublikowania: 2022-08-22
Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-22

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-084/22
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2022-08-22 10:15:00 do 2023-05-18 00:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Data opublikowania: 2022-08-22
Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-22

Nabór nr RPSL.10.02.04-IZ.01-24-1199/22
RIT Subregionu Południowego
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

aktualny od 2022-08-31 07:00:00

Data opublikowania: 2022-08-22
Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-22

Nabór nr RPSL.09.02.10-IZ.01-24-1195/22
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

zakończony od 2022-08-12 10:00:00 do 2022-10-21 00:00:00

Nabór dedykowany Pomocy UA
Data opublikowania: 2022-08-12
Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-12

Nabór nr RPSL.09.01.07-IZ.01-24-1194/22
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

zakończony od 2022-08-12 08:45:00 do 2022-10-13 00:00:00

aaaaaaaaaa
Data opublikowania: 2022-08-13
Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-12
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś