Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 1167 z wszystkich 1167 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-1153/21
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

aktualny od 2021-07-20 13:05:00

RPSL.11.02-03-IZ-24-9876/19
Data opublikowania: 2021-07-20
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-20

Nabór nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-150/21
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

aktualny od 2021-07-15 10:35:00

Test Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test Test
Data opublikowania: 2021-07-15
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-15

Nabór nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-715/21
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

aktualny od 2021-07-15 10:10:00

Test Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test Test
Data opublikowania: 2021-07-15
Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-15

Nabór nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-428/21
ZIT Subregionu Centralnego
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

aktualny od 2021-04-19 08:05:00

Opis
Data opublikowania: 2021-04-19
Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-19

Nabór nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-449/21
Konkurencyjność MŚP / Innowacje w MŚP

aktualny od 2021-04-07 09:00:00 do 2021-08-15 00:00:00

qqqqq
Data opublikowania: 2021-04-07
Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-28

Nabór nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-002/21
Regionalny rynek pracy / Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

aktualny od 2021-03-19 13:15:00

dsfdsfdsafsa
Data opublikowania: 2021-03-19
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-19

Nabór nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-448/21
Nowoczesna gospodarka / Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

aktualny od 2021-03-19 00:00:00 do 2021-12-19 00:00:00

asfsdfasfasd as fa s
Data opublikowania: 2021-03-18
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-18

Nabór nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-001/21
Regionalny rynek pracy / Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

aktualny od 2021-02-23 08:50:00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Data opublikowania: 2021-02-23
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-23

Nabór nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-951/21
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnego

aktualny od 2021-02-19 10:15:00

Duis sodales dui lectus, pellentesque leo. Ut fermentum sapien massa sit amet ante. Proin imperdiet consequat. Donec condimentum, dapibus sit amet, pretium quis, auctor non, tincidunt congue. Mauris mattis faucibus. Aliquam pharetra volutpat. Pellentesque aliquam ut, libero. Aenean urna eu pulvinar turpis. Curabitur volutpat lacinia neque. In ornare egestas volutpat.
Data opublikowania: 2021-02-19
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-19

Nabór nr RPSL.08.03.01-IZ.01-24-901/21
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

aktualny od 2021-02-19 10:15:00

Duis sodales dui lectus, pellentesque leo. Ut fermentum sapien massa sit amet ante. Proin imperdiet consequat. Donec condimentum, dapibus sit amet, pretium quis, auctor non, tincidunt congue. Mauris mattis faucibus. Aliquam pharetra volutpat. Pellentesque aliquam ut, libero. Aenean urna eu pulvinar turpis. Curabitur volutpat lacinia neque. In ornare egestas volutpat.
Data opublikowania: 2021-02-19
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-19

Nabór nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-881/21
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

aktualny od 2021-02-19 10:00:00

Duis sodales dui lectus, pellentesque leo. Ut fermentum sapien massa sit amet ante. Proin imperdiet consequat. Donec condimentum, dapibus sit amet, pretium quis, auctor non, tincidunt congue. Mauris mattis faucibus. Aliquam pharetra volutpat. Pellentesque aliquam ut, libero. Aenean urna eu pulvinar turpis. Curabitur volutpat lacinia neque. In ornare egestas volutpat.
Data opublikowania: 2021-02-19
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-19

Nabór nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-851/21
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2021-02-19 10:00:00

Duis sodales dui lectus, pellentesque leo. Ut fermentum sapien massa sit amet ante. Proin imperdiet consequat. Donec condimentum, dapibus sit amet, pretium quis, auctor non, tincidunt congue. Mauris mattis faucibus. Aliquam pharetra volutpat. Pellentesque aliquam ut, libero. Aenean urna eu pulvinar turpis. Curabitur volutpat lacinia neque. In ornare egestas volutpat.
Data opublikowania: 2021-02-19
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-19

Nabór nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-900/21
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

aktualny od 2021-02-19 10:00:00

Duis sodales dui lectus, pellentesque leo. Ut fermentum sapien massa sit amet ante. Proin imperdiet consequat. Donec condimentum, dapibus sit amet, pretium quis, auctor non, tincidunt congue. Mauris mattis faucibus. Aliquam pharetra volutpat. Pellentesque aliquam ut, libero. Aenean urna eu pulvinar turpis. Curabitur volutpat lacinia neque. In ornare egestas volutpat.
Data opublikowania: 2021-02-19
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-19

Nabór nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-931/21
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2021-02-19 10:00:00

Suspendisse quis neque. Nulla euismod, massa nec diam placerat ante. Pellentesque nunc. Duis non nibh. Donec molestie a, sollicitudin vitae, quam. Nunc vehicula. Vivamus est. Aliquam erat volutpat. Pellentesque habitant morbi tristique sodales. Aenean aliquet, purus consectetuer condimentum tempor, sapien aliquet ipsum. Nam dui lectus, tincidunt scelerisque. Nam laoreet enim.
Data opublikowania: 2021-02-19
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-09

Nabór nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-930/21
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura wychowania przedszkolnego

aktualny od 2021-02-19 10:00:00

Suspendisse quis neque. Nulla euismod, massa nec diam placerat ante. Pellentesque nunc. Duis non nibh. Donec molestie a, sollicitudin vitae, quam. Nunc vehicula. Vivamus est. Aliquam erat volutpat. Pellentesque habitant morbi tristique sodales. Aenean aliquet, purus consectetuer condimentum tempor, sapien aliquet ipsum. Nam dui lectus, tincidunt scelerisque. Nam laoreet enim.
Data opublikowania: 2021-02-19
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-19

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-111/21
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2021-02-17 10:12:00

Etiam tincidunt fermentum. Morbi a augue. Nulla nec malesuada dolor. Nam id rutrum et, scelerisque sem. Aenean sit amet sapien a venenatis blandit vel, wisi. Donec congue. Aliquam erat dictum vel, viverra luctus, quam sed arcu. Pellentesque mollis ut, neque. Vestibulum ligula. Duis vulputate augue, ullamcorper varius risus nec dui.
Data opublikowania: 2021-02-17
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-17

Nabór nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-100/21
Infrastruktura edukacyjna / Infrastruktura kształcenia zawodowego

aktualny od 2021-02-17 09:25:00 do 2023-12-31 00:00:00

Etiam tincidunt fermentum. Morbi a augue. Nulla nec malesuada dolor. Nam id rutrum et, scelerisque sem. Aenean sit amet sapien a venenatis blandit vel, wisi. Donec congue. Aliquam erat dictum vel, viverra luctus, quam sed arcu. Pellentesque mollis ut, neque. Vestibulum ligula. Duis vulputate augue, ullamcorper varius risus nec dui.
Data opublikowania: 2021-02-17
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-17

Nabór nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-777/21
Włączenie społeczne / Rozwój ekonomii społecznej w regionie

aktualny od 2021-02-17 07:05:00

opis
Data opublikowania: 2021-02-17
Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-17

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-1149/21
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2021-01-27 09:34:00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Data opublikowania: 2021-01-27
Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-27

Nabór nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-888/21
Regionalny rynek pracy / Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

aktualny od 2021-01-18 08:28:00 do 2021-12-31 00:00:00

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Data opublikowania: 2021-01-18
Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-18
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś