Przejdź do treści głównej

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z SZOOP oraz RPO WSL na lata 2014-2020, a także kryteriami oceny projektów. 

Dostępne 1225 z wszystkich 1225 naborów wniosków:

Nabór nr RPSL.09.02.10-IZ.01-24-1195/22
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

aktualny od 2022-08-12 10:00:00 do 2022-10-21 00:00:00

Nabór dedykowany Pomocy UA
Data opublikowania: 2022-08-12
Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-12

Nabór nr RPSL.09.02.10-IZ.01-24-1192/22
Włączenie społeczne / Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

aktualny od 2022-08-12 07:00:00

Data opublikowania: 2022-08-12
Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-12

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-1006/22
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

aktualny od 2022-08-08 10:45:00

Test Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test Test
Data opublikowania: 2022-08-08
Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-08

Nabór nr RPSL.10.02.04-IZ.01-24-1191/22
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

aktualny od 2022-07-27 14:16:00

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane
Data opublikowania: 2022-07-27
Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-27

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-334/22
ZIT Subregionu Centralnego
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2022-07-15 13:30:00 do 2024-01-01 00:00:00

Opis.
Data opublikowania: 2022-07-15
Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-15

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-1190/22
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2022-07-13 09:58:00

880 000,00 880 000,00 v880 000,00 v880 000,00 880 000,00 880 000,00 880 000,00 vvv880 000,00 880 000,00
Data opublikowania: 2022-07-13
Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-13

Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-1189/22
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego / Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

aktualny od 2022-07-13 09:38:00

Wstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytuWstęp do ogłoszenia / o instytu
Data opublikowania: 2022-07-12
Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-13

Nabór nr RPSL.15.01.00-IZ.01-24-1188/22
Pomoc Techniczna - REACT-EU / Pomoc Techniczna - REACT-EU

aktualny od 2022-07-05 11:30:00 do 2022-12-03 11:00:00

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji Planu Działań na lata 2022 - 2023 w ramach Osi Priorytetowej XV Pomoc Techniczna - REACT-EU.
Data opublikowania: 2022-07-05
Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-05

Nabór nr RPSL.10.02.04-IZ.01-24-1187/22
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność/Lokalne Strategie Rozwoju
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

zakończony od 2022-07-04 13:10:00 do 2022-08-01 12:00:00

Wnioski złożone po terminie naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Data opublikowania: 2022-07-04
Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-14

Nabór nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-701/22
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

aktualny od 2022-07-01 10:10:00

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test
Data opublikowania: 2022-07-01
Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-01

Nabór nr RPSL.07.02.00-IP.02-24-623/22
ZIT Subregionu Centralnego
Regionalny rynek pracy / Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

aktualny od 2022-06-23 13:45:00 do 2022-12-31 00:00:00

Test Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test TestTest Test Test Test Test Test Test Test
Data opublikowania: 2022-06-23
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-23

Nabór nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-001/22
Włączenie społeczne / Aktywna integracja

aktualny od 2022-06-22 11:45:00 do 2023-12-31 00:00:00

Curabitur ut tortor id ipsum. Duis neque in faucibus tempor, tortor et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam urna. Suspendisse dapibus risus pede
Data opublikowania: 2022-06-22
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-22

Nabór nr RPSL.14.02.00-IZ.01-24-1183/22
Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU / Inwestycje w MŚP - REACT-EU

zakończony od 2022-05-24 12:33:00 do 2022-08-01 00:00:00

test
Data opublikowania: 2022-05-24
Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-24

Nabór nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-1182/22
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna / Infrastruktura ochrony zdrowia

zakończony od 2022-05-24 12:21:00 do 2022-08-01 12:00:00

test
Data opublikowania: 2022-05-24
Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-24

Nabór nr RPSL.01.04.03-IP.02-24-245/22
ZIT Subregionu Centralnego
Nowoczesna gospodarka / Wsparcie ekosystemu innowacji

aktualny od 2022-05-24 09:00:00

testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy testowy
Data opublikowania: 2022-05-24
Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-24

Nabór nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-1005/22
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

aktualny od 2022-05-23 12:12:00

Pomoc UA test, Pomoc UA test, Pomoc UA test, Pomoc UA test, Pomoc UA test,
Data opublikowania: 2022-05-23
Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-23

Nabór nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-231/22
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy / Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

aktualny od 2022-05-19 13:17:00 do 2024-01-20 00:00:00

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Data opublikowania: 2022-05-19
Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-19

Nabór nr RPSL.01.04.03-IP.02-24-230/22
Nowoczesna gospodarka / Wsparcie ekosystemu innowacji

aktualny od 2022-05-19 13:10:00 do 2023-11-26 00:00:00

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Data opublikowania: 2022-05-19
Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-19
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś