Przejdź do treści głównej

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  jest podstawowym dokumentem określającym działania Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie ewaluacji. Projekt Planu ewaluacji został opracowany przez Jednostkę ewaluacyjną w konsultacji z jednostkami i referatami właściwymi w zakresie zarządzania i wdrażania Programu. Po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentu przez Grupę Sterującą ds. ewaluacji w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 oraz Krajową Jednostkę Ewaluacji w Ministerstwie Rozwoju w dniu 10 grudnia 2015 r. został przyjęty Uchwałą nr 50 przez Komitet Monitorujący RPO WSL na lata 2014-2020 oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałą nr 2448/82/V/2015.

Dokument zawiera wykaz planowanych do realizacji badań wraz z ich szczegółowym opisem, w tym:

  •  zakres przedmiotowy każdego badania,
  • jego metodologię,
  • szacowany budżet
  • przewidywany termin realizacji.

Plan ewaluacji obejmuje cały okres programowania i może zostać poddany co najmniej raz do roku przeglądom i ewentualnym zmianom.

 

Zobacz również:
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś