Przejdź do treści głównej

Nowe moduły w LSI 2014 dla beneficjentów EFS


2021-01-05 08:43

Uruchomiliśmy trzy nowe moduły w LSI 2014 dla beneficjentów EFS.

Udostępniliśmy nowy moduł „Tablica” w LSI 2014. 

Dostęp do modułu możliwy jest z poziomu menu głównego pod pozycją „Tablica”.

Wizualizacja

Obraz 1. Menu główne  z oznaczonym dostępem do modułu Tablica

Obraz 1. Menu główne  z oznaczonym dostępem do modułu Tablica

Moduł Tablica umożliwia beneficjentom wyświetlanie zdarzeń zawierających informacje przygotowane przez IZ. Mogą być to ogólne informacje np. informacja o zmianie Wytycznych lub szczegółowe informacje dotyczące konkretnego projektu.

Po uruchomieniu Tablicy na liście zdarzeń wyświetlają się tytuły zdarzeń.

Wizualizacja:
Obraz 2. Widok tablicy z tytułem przykładowego zdarzenia.

Obraz 2. Widok tablicy z tytułem przykładowego zdarzenia.

Po kliknięciu w tytuł zdarzenia, pod tytułem wyświetla się cała treść zdarzenia.

Wizualizacja:

Obraz 3. Widok tablicy z treścią przykładowego zdarzenia.

Obraz 3. Widok tablicy z treścią przykładowego zdarzenia.

Udostępniliśmy nowy moduł „Zgłaszania propozycji zmian i problemów” w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014) dla projektów realizowanych w ramach naborów, dla których zadania IOK wykonuje Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dostęp do modułu możliwy jest w prawym górnym rogu ekranu w menu Pomoc, z na przycisku rozwijanym pod pozycją Zgłoś propozycję zmiany lub problem.

Wizualizacja:

Obraz 4. Widok przycisku Zgłaszania propozycji zmiany lub problemu

Obraz 4. Widok przycisku zgłaszania propozycji zmiany lub problemu

Moduł Zgłaszania propozycji zmian i problemów jest dodatkowym kanałem komunikacji, który ma na celu usprawnienie współpracy pomiędzy Beneficjentami, a Administratorami Systemu LSI2014.

Sposób działania modułu opisuje “Instrukcja korzystania z Modułu Zgłaszania propozycji zmian i problemów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem. Instrukcję znajdziesz w dziale: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Udostępniliśmy nowy moduł „Formularzy Zgłoszeń Zmian do Projektu” w LSI 2014 dla projektów współfinansowanych z EFS. 

Dostęp do modułu możliwy jest z poziomu listy Realizowane Projekty, w kolumnie Realizacja, na przycisku rozwijanym  pod pozycją  Formularze zgłoszeń zmian.

Wizualizacja:

Obraz 5. Widok przycisku Formularze zgłoszeń zmian

Obraz 5. Widok przycisku Formularze zgłoszeń zmian

Moduł Formularze zgłoszeń zmian do Projektu ułatwia zgłaszanie zmian do projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sposób działania modułu opisuje "Instrukcja wypełniania i przekazywania Formularzy Zgłoszeń Zmian do Projektu w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem. Instrukcję znajdziesz w dziale: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś