Przejdź do treści głównej

Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

Projekt powoduje zmniejszenie zużycia energii i poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery poprzez poprawę efektywności energetycznej oświetlenia. Oświetlenie, przed realizacją projektu, wpływało na zanieczyszczenie powietrza, zwiększone odprowadzanie CO2 do atmosfery, miało negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców oraz generowało wysokie koszty eksploatacji, w tym energii elektrycznej. Realizacja przedmiotowego projektu w znacznym stopniu ograniczyła te negatywne zjawiska.

Inwestycja nie wywoła negatywnego wpływu na środowisko, a jej oddziaływanie długofalowe ma charakter pozytywny.

Projekt powoduje zmniejszenie zużycia energii i poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery poprzez poprawę efektywności energetycznej oświetlenia. Oświetlenie, przed realizacją projektu, wpływało na zanieczyszczenie powietrza, zwiększone odprowadzanie CO2 do atmosfery, miało negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców oraz generowało wysokie koszty eksploatacji, w tym energii elektrycznej. Realizacja przedmiotowego projektu w znacznym stopniu ograniczyła te negatywne zjawiska.

Inwestycja nie wywoła negatywnego wpływu na środowisko, a jej oddziaływanie długofalowe ma charakter pozytywny.


 	  Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej – Etap I
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej – Etap I
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś