Przejdź do treści głównej

Jakieś wprowadzenie , bla bla bal

Social Services Center in Sosnowietz

There is the land, in the heart of Upper Silesia, between mines of silesian gold and Cracow smog zone, the land where forests are wild as amazonian jungle and water in rivers is clear as Cote d'Azur. The name of this place is Sosnowietz, where people are kind and generous, they care and support.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej – Etap I

Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

Projekt powoduje zmniejszenie zużycia energii i poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery poprzez poprawę efektywności energetycznej oświetlenia. Oświetlenie, przed realizacją projektu, wpływało na zanieczyszczenie powietrza, zwiększone odprowadzanie CO2 do atmosfery, miało negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców oraz generowało wysokie koszty eksploatacji, w tym energii elektrycznej. Realizacja przedmiotowego projektu w znacznym stopniu ograniczyła te negatywne zjawiska.

Inwestycja nie wywoła negatywnego wpływu na środowisko, a jej oddziaływanie długofalowe ma charakter pozytywny.

Energia ze źródeł odnawialnych dla ETS

Oś priorytetowa  4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT.

ProjektEnergia ze źródeł odnawialnych dla ETS”, poprzez instalację elektrowni fotowoltaicznych, umożliwia uzyskanie oszczędności z tytułu zakupu i dostawy energii elektrycznej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego. W wyniku realizacji projektu zostanie wygenerowana energia pozyskana z OZE w drodze wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej w celu pokrycia potrzeb utrzymania obiektów będących własnością spółki.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś