Przejdź do treści głównej

Jednostka ewaluacyjna

Zgodnie z art. 56 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. wszystkie Instytucje Zarządzające zobowiązane są do realizacji procesu ewaluacji w trakcie wdrażania programu operacyjnego.

Funkcję Jednostki Ewaluacyjnej RPO WSL pełni Referat analiz regionalnych i ewaluacji w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Do zadań Jednostki Ewaluacyjnej RPO WSL należy:

  1. Opracowanie i koordynacja procesu realizacji Planu ewaluacji RPO WSL 2014-2020.
  2. Realizacja ewaluacji zewnętrznych i wewnętrznych RPO WSL 2014-2020, w tym badań obejmujących całość interwencji oraz w części dotyczącej EFRR i EFS:

-        gromadzenie danych na potrzeby przeprowadzania badań,

-        opracowywanie koncepcji badań oraz precyzowanie metodologii badawczej,

-        wybór wykonawcy badań zewnętrznych,

-        nadzór nad realizacją badań zewnętrznych,

-        realizacja ewaluacji wewnętrznych,

-        prowadzenie konsultacji propozycji rekomendacji oraz wniosków z badań w gronie potencjalnych adresatów rekomendacji,

-        monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji wypracowanych w ramach ewaluacji,

-        upowszechnianie wyników ewaluacji,

  1. Współpraca z wydziałami i instytucjami zaangażowanymi w zarządzanie i wdrażanie RPO WSL w zakresie przeprowadzanych badań ewaluacyjnych i analiz.
  2. Współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji przy przygotowywaniu dokumentów dotyczących realizacji procesu ewaluacji polityki spójności w Polsce i standardów ewaluacji.
  3. Współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacji oraz Komisją Europejską przy ewaluacji ex-post  oraz innych ewaluacjach realizowanych z inicjatywy innych podmiotów.
  4. Powołanie, organizacja i przewodzenie pracom Grupy Sterującej ds. ewaluacji.

Kontakt

Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat analiz regionalnych i ewaluacji

Siedziba: ul. Plebiscytowa 36, Katowice

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś