Przejdź do treści głównej

Zobacz również:

Grupa sterująca ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Województwa Śląskiego nr 1797/67/V/2015 z dnia 22 września 2015 roku została powołana Grupa sterująca ds. ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęty został Regulamin Grupy.

Rolą Grupy jest m.in.:

  1. Opiniowanie Planu ewaluacji RPO WSL 2014-2020 oraz jego zmian,
  2. Wsparcie Jednostki Ewaluacyjnej w zakresie identyfikacji potrzeb badawczych w zakresie ewaluacji RPO WSL,
  3. Wsparcie Jednostki Ewaluacyjnej RPO WSL w zakresie oceny raportów metodologicznych, wstępnych wersji raportów końcowych lub raportów końcowych,
  4. Wsparcie Jednostki Ewaluacyjnej RPO WSL w zakresie monitorowania procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji.

Zmiany składu Grupy oraz Regulaminu wprowadzane są w drodze Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś