Przejdź do treści głównej

intro poprzedzajace artykuł


Oś priorytetowa  4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT.

ProjektEnergia ze źródeł odnawialnych dla ETS”, poprzez instalację elektrowni fotowoltaicznych, umożliwia uzyskanie oszczędności z tytułu zakupu i dostawy energii elektrycznej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego. W wyniku realizacji projektu zostanie wygenerowana energia pozyskana z OZE w drodze wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej w celu pokrycia potrzeb utrzymania obiektów będących własnością spółki.

Tytuł projektu  Energia ze źródeł odnawialnych dla ETS

Nazwa beneficjenta      Eco Team Service Sp. z o.o. z siedzibą w Łodygowicach

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie         Oś priorytetowa  4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT.

Okres realizacji rzeczowej           10.04.2017-31.08.2017 r.

Data oddania do użytku / uroczystego otwarcia (jeśli dotyczy) 


 	fot. Eco Team Service Sp. z o.o. z siedzibą w Łodygowicach
fot. Eco Team Service Sp. z o.o. z siedzibą w Łodygowicach
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś