Przejdź do treści głównej

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania z poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Północnego


2021-01-05 08:26

29 grudnia 2020 r. wybraliśmy do dofinansowania projekt w naborze nr RPSL.09.03.02-IZ.01-24-401/20 z poddziałania 9.3.2. Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy. Jednocześnie przyjęte zostały Zasady realizacji dla projektu pozakonkursowego.

Dofinansowanie na kwotę ponad 1,3 mln zł otrzymał projekt nr WND-RPSL.09.03.02-24-0C10/20 „Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Lista z projektem wybranym do dofinansowania znajduje się w załączniku poniżej oraz pod ogłoszeniem o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś